پارچه فاستونی

پارچه فاستونی Worsted

پارچه فاستوني از انواع پارچه کت و شلوار است. اين يک کلمه روسي است که به ايران آمده و در زبان فارسي پذيرفته شده و تقريبا هويت ايراني يافته است. در سال هاي پيش از مشروطيت و حتي در جريان آن فاستوني تنها پارچه اي بود که با آن سرداري مي دوختند لذا بسيار شناخته شده و …

معمول بوده و بازار گرمي داشت. سرداري لباس راحتي بود که مردان مي پوشيدند و به اين علت آن را ترجيح مي دادند که زير آن مي توانستند هر چه دوست دارند بپوشند. در خواب فاستوني رنگ و نوع مشخص ندارد که ما اگر ديديم بشناسيم. يا ذهن ما در خواب به آن آشنائي مي دهد يا نام آن مطرح مي شود لذا ما اينجا هر نوع پارچه کت و شلواري از آن نوع را فاستوني قلمداد مي کنيم. در خواب هاي ما اين پارچه اگر از پشم بافته شده باشد خوب است و اگر از نخ باشد امتيازي ندارد. پشم نعمت و برکت است و نخ اين بشارت را نمي دهد. چنان چه در خواب ببينيد که کسي قواره اي پارچه فاستوني به شما هديه داد يا خريداري کرديد يا سوغات گرفتيد به هر حال نعمت مي يابيد و به قدر آن که از آن قواره پارچه خوشتان بيايد و خوشحال شويد سود مي بريد. اگر در خواب ديديد که از فاستوني پشمي لباس دوخته ايد کاري مفيد انجام مي دهيد که در جهت حفظ آبرو و شخصيت و اعتبار شما موثراست. چنان چه در خواب ديديد از آن پارچه لباس دوخته ايد و آن لباس به اندام شما برازنده است آبرويتان حفظ مي شود. اگر لباسي دوخته ايد زشت و ناموزون باشد تعبير خلاف آن است که گفته شد. اگر فاستوني در خواب شما از نخ بود و ذهنتان گواهي داد که از نخ است کاري مي کنيد که اعتبار و احترام و سود و فايده نمي آورد ولي غم آور نيست، به زبان ديگر شخصيت شما بدون لطمه خوردن مطرح مي شود.

برای خرید و فروش انواع پارچه با ما در ارتباط باشید

اکبر حقی زهابی

تلفن تماس : 09169558627

ایمیل : akbar.z1351@gmail.com

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما